Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Παιδιά με αυτισμό και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με βιολογικό υπόβαθρο και κύρια στοιχεία την ύπαρξη διαταραχών επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα παιδιά με αυτισμό συνήθως επιλέγουν μοναχικές δραστηριότητες ή στερεότυπες κινήσεις και πράξεις. Ακόμη, και ο υπολογιστής που είναι ένα δυναμικό μέσο αλληλεπίδρασης κάποια παιδιά με αυτισμό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν στερεότυπα, βλέποντας βιντεάκια ή ακούγοντας το ίδιο τραγούδι για παράδειγμα στο Youtube ή παίζοντας κάποια παιχνίδια. 

Τα περισσότερα από τα παιδιά με αυτισμό αναπτύσσουν ιδιαίτερα καλή σχέση με τον υπολογιστή και μαθαίνουν να τον χειρίζονται, χρησιμοποιώντας τον ως ένα μέσο ψυχαγωγίας ή και ως ένα μέσο επικοινωνίας. Ο υπολογιστής προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των παιδιών, καθώς συνδυάζει εικόνες, χρώματα, ήχους και κινήσεις. Η κατάκτηση της γραφής στον υπολογιστή στο word μπορεί να βοηθήσει παιδιά με αυτισμό που δεν έχουν αναπτύξει αυθόρμητο φυσιολογικό λόγο να επικοινωνούν με τους άλλους. 


Ο υπολογιστής προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον, που προσφέρει πλούσια ερεθίσματα και ένα ενδιαφέρον μαθησιακό περιβάλλον, που ενδέχεται να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του παιδιού. Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό- διδακτικό εργαλείο, ως μέσο ψυχαγωγίας αλλά και ως μέσο έκφρασης του παιδιού. Ακόμη, μπορεί να βοηθήσει το παιδί ώστε να αναπτύξει οπτικοκινητικό συντονισμό και να βελτιώσει τη λεπτή κινητικότητα. Τα παιδιά με αυτισμό που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να γράψουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους ή τις ανάγκες τους (αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νοητικό επίπεδο του παιδιού) μπορούν να βοηθηθούν στο γράψιμο από τον αυτόματο διορθωτή, που μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά και ενθαρρυντικά για το παιδί.   


Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που ακολουθεί το άτομο σε όλη του τη ζωή, ωστόσο, μέσω της εκπαίδευσης το άτομο μπορεί να φτάσει σε ένα πιο λειτουργικό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται και από τη νοητική ικανότητα του ατόμου, καθώς και τις πρώιμες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν. 

Ο υπολογιστής δίνει τη δυνατότητα στο παιδί ή τον ενήλικα με αυτισμό να επικοινωνήσει. Είναι ένας τρόπος γραπτής επικοινωνίας του παιδιού με αυτισμό με άλλους ανθρώπους με τους οποίους νιώθει άνετα και έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Το παιδί με αυτισμό που επικοινωνεί μέσω του υπολογιστή νιώθει ασφάλεια λόγω του δομημένου περιβάλλοντος και των οριοθετημένων συνθηκών, ενώ είναι περιορισμένα τα αισθητηριακά ερεθίσματα, έτσι ώστε να μη βιώνει γνωστική υπερφόρτιση. Οι υπολογιστές είναι ένα άψυχο αντικείμενο, που έχει σταθερή «συμπεριφορά» έτσι το παιδί με αυτισμό δεν νιώθει απειλή και θεωρεί ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου