Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ιστορίες του ατόμου... για την αγάπη


Σύμφωνα με τον Stenberg, ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική ιστορία για την αγάπη, όταν όμως βρίσκεται σε μια σχέση δημιουργεί και μια κοινή ιστορία με το σύντροφό του σχετικά με την αγάπη. Εκτός, δηλαδή από την προσωπική ιστορία για την αγάπη και τη σχέση, το άτομο μαζί με το σύντροφό του δημιουργεί μια εικόνα της κοινής ιστορίας όπως την αντιλαμβάνεται μέσα από τον τρόπο που βιώνει τη συγκεκριμένη σχέση. Η εικόνα που σχηματίζει το άτομο για την κοινή ιστορία μπορεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους δύο συντρόφους, καθώς εξαρτάται από τον τρόπο που βλέπει και αντιλαμβάνεται τη σχέση ο κάθε σύντροφος. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε μία σχέση αρχίζουν να μοιάζουν ως προς την κοινή ιστορία τους, κάτι που μπορεί να οφείλεται είτε στην αρχική επιλογή συντρόφου με παρόμοια ιστορία είτε στη διαρκή αλλαγή της συμπεριφοράς ώστε να συμφωνεί περισσότερο με την ιστορία του συντρόφου.
Το κάθε άτομο έχει πολλαπλές ιστορίες για την αγάπη, ενώ η κάθε προσωπική σχέση που κάνει συμβάλλει σημαντικά στη μεταμόρφωση των ιστοριών που ήδη έχει για την αγάπη. Οι πολλαπλές ιστορίες για την αγάπη δείχνουν ότι η αγάπη όχι μόνο μπορεί να είναι διαφορετική για το κάθε άτομο αλλά δεν είναι ένα μόνο πράγμα για τον καθένα. Ωστόσο, το κάθε άτομο προτιμά περισσότερο κάποια από τις ιστορίες αγάπης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, ενώ ο σύντροφος που έχει απέναντί του αποτελεί το ερέθισμα που βγάζει από μέσα του διαφορετικές ιστορίες.
Αν και το άτομο σε μια δεδομένη στιγμή επιλέγει το σύντροφό του ως τον πλέον κατάλληλο, κάποια άλλη στιγμή μπορεί αυτός να του φαίνεται ανεπαρκής. Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως όταν ένας νέος πιθανός σύντροφος θα αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο σε μια άλλη ιστορία αγάπης του ατόμου που το άτομο την προτιμά περισσότερο. «Όταν γνωρίζουμε έναν καινούργιο πιθανό σύντροφο, που ταιριάζει σε μια ιστορία μας που βρίσκεται πιο ψηλά στις προτιμήσεις μας, ο παλιός σύντροφος μπορεί ξαφνικά να χάσει μεγάλο μέρος της γοητείας του. Είναι φοβερό το πόσο γρήγορα κάποιος, που μας φαίνεται γοητευτικός τη μια στιγμή, μπορεί να μας φανεί σχετικά αδιάφορος την επόμενη» (Sternberg, 2000, σ. 34). Αυτές οι αλλαγές μπορούν να παρατηρηθούν σε άτομα που δεν γνωρίζουν συνειδητά την κλίμακα προτίμησης των ιστοριών τους και την επίδραση που αυτές μπορούν να ασκήσουν επάνω τους. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα άτομο να οδηγηθεί να του αρέσουν ταυτόχρονα δύο άτομα και να επιθυμεί ή να κάνει σχέση και με τα δύο.
Ωστόσο, οι ιστορίες του ατόμου αλλάζουν με τον καιρό, αλλά δεν πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία και δεν εξαφανίζονται τελείως. Οι ιστορίες αλλάζουν πολύ δύσκολα καθώς η αλλαγή είναι μια δυσάρεστη για το άτομο διαδικασία, εφόσον το άτομο θα πρέπει να παραδεχτεί στον εαυτό του ότι έχει κάνει λάθος και θα πρέπει να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των πληροφοριών για τη σχέση του. Το άτομο θα πρέπει να αμφισβητήσει τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και την εμπιστοσύνη προς το σύντροφό του και να προσπαθήσει να αναδιαμορφώσει την ιστορία για τη σχέση. Οι ιστορίες επηρεάζονται από τα συναισθήματα, τα κίνητρα, τις εμπειρίες και τις γνωστικές διαδικασίες του ατόμου, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία οδηγούν το κάθε άτομο να αντιλαμβάνεται τις ιστορίες με διαφορετικό τρόπο.

Παπαδοπούλου Ελένη
Ψυχολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου