Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Σχολική αποτυχία
«Η σχολική αποτυχία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων. Μολονότι η σχολική αποτυχία δεν αποτελεί διαταραχή, η έννοια χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας ή θεωρείται ότι αφορά ειδικές νευροφυσιολογικές ή συναισθηματικές δυσλειτουργίες.
Η σχολική αποτυχία είναι πιθανόν να οφείλεται σε συγκεκριμένου τύπου γνωστικές ανεπάρκειες, αλλά επίσης πολύ συχνά σχετίζεται με παράγοντες πέρα από το ίδιο το παιδί, δηλαδή με παράγοντες πολιτισμικούς, κοινωνικο-οικονομικούς ή ενδοοικογενειακούς. Το γεγονός ότι η προσαρμογή και η επιτυχία ενός παιδιού στο σχολείο εξαρτάται από ένα μεγάλο συνδυασμό παραγόντων έχει επιβεβαιωθεί από την κλινική και ερευνητική πρακτική, εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας» (σελ. 145).

«Σχολική αποτυχία σημαίνει ότι ένας μαθητής εγκαταλείπει το σχολείο πριν από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ότι η σχολική πρόοδό τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις προόδου, δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις, και οδηγεί σε συχνές επαναλήψεις της ίδιας τάξης. Παραδοσιακά ως γενεσιουργές αιτίες της αποτυχίας θεωρούνταν κάποιες εγγενείς αδυναμίες του παιδιού, η έλλειψη θέλησης και ένα εχθρικό προς το σχολείο οικογενειακό περιβάλλον» (σελ. 151).   


Απόσπασμα από το βιβλίο «Επικίνδυνα παιδιά ή σε παιδιά σε κίνδυνο; Πρωταγωνιστές και θύματα της νεανικής εγκληματικότητας, του Γ. Πανούση (Επιμ.). Εκδόσεις Lector, σελ. 145-160).   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου